Aalto-yliopisto


Matkamme

Aalto-yliopiston matka sai alkunsa vuonna 2010, kun kolme yliopistoa muodosti innovatiivisen, yhteiskunnassa aktiivisesti vaikuttavan tutkimusyliopiston.

Yhdessä olemme päässeet pitkälle

Aalto-yliopisto on kymmenen vuoden aikana tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan sekä talouden ja kuuluu nyt avainaloillaan maailman kärkijoukkoon. Kampuksemme Espoon Otaniemessä on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan yhteistyökeskittymäksi ja kohtaamispaikaksi. Olemme myös kasvaneet yhdeksi Euroopan kansainvälisimmistä yliopistoista. 

Muutokset ympärillämme

Maailma ympärillämme muuttuu ennennäkemättömän nopeasti – olemme keskellä kestävyyskriisiä ja teknologista murrosta sekä talouden ja työelämän muutosta. Myös korkeakoulutus muuttuu, kun kysyntä ja kilpailu lisääntyvät, digitalisaatio syvenee ja rahoitukseen kohdistuu paineita. 

  Yliopistoja tarvitaan tiennäyttäjiksi ja vastaamaan näihin globaaleihin haasteisiin.