Aalto-yliopisto


Tehtävä ja arvot

Yliopiston pitkän aikavälin suuntaa ohjaavat tehtävä ja arvot. Toimintamme perustuu laadukkaaseen tutkimukseen, opetukseen ja vaikuttavuuteen.

Tehtävämme on kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tutkimuksemme on korkealaatuista, ja saavutamme läpimurtoja tieteessä, taiteessa, tekniikassa, taloudessa ja niiden yhtymäkohdissa. Koulutamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen perustuvan tiedon, luovuuden ja yrittäjämäisen ajattelutavan avulla.  Kaikkea työtämme ohjaavat yliopiston arvot: vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö.  

Arvomme ovat vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö

Vastuullisuus

Työskentelemme kestävällä tavalla hyvinvoinnin ja paremman maailman puolesta.

Rohkeus

Tähtäämme korkealle. Tartumme haasteisiin joustavasti, luovasti ja intohimoisesti.

Yhteistyö

Yhteisön monimuotoisuus on vahvuutemme, ja yhdessä saamme aikaan enemmän.