Aalto-yliopisto


Tehtävä ja arvot

Tehtävämme on kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävämme, arvomme ja tapamme toimia ohjaavat pitkän aikavälin suuntaa. Kun teemme töitä kestävän tulevaisuuden hyväksi, sovellamme yhteisön jaettuja arvoja: vastuullisuutta, rohkeutta ja yhteistyötä. Samalla valitsemme ne kehityskohteet ja -toimet, jotka parhaiten vievät kohti päämääräämme. Tarkastelemme näitä valintoja säännöllisesti koko yhteisön voimin.

Arvomme ovat vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö

Vastuullisuus

Työskentelemme kestävällä tavalla hyvinvoinnin ja paremman maailman puolesta.

Rohkeus

Tähtäämme korkealle. Tartumme haasteisiin joustavasti, luovasti ja intohimoisesti.

Yhteistyö

Yhteisön monimuotoisuus on vahvuutemme, ja yhdessä saamme aikaan enemmän.