Aalto-yliopisto


Valinnat

Valitsemme ne kehityskohteet, jotka parhaiten vievät kohti päämääräämme.

Tutkimus – Kohti huippua

Päämääränämme on tehdä korkealaatuista tutkimusta ja saavuttaa läpimurtoja tieteessä, taiteessa, tekniikassa, taloudessa ja niiden yhtymäkohdissa. Lyhyen aikavälin tavoitteemme on kehittää vahvoja osaamiskeskittymiä tutkimuksen avainalueilla ja tuoda yhteen monipuolista osaamista ratkomaan maailman suuria haasteita.

Koulutus – Tulevaisuuteen suuntautuva oppiminen

Tehtävämme koulutuksessa on innostaa ja tukea tulevaisuuden muutoksentekijöitä heidän oppimispoluillaan. Otamme entistä laajempaa yhteiskunnallista vastuuta avainalojemme tutkintokoulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa. Lisäksi kehitämme opiskelijakokemusta ja oppimisen laatua.

Vaikuttavuus – Innostava ekosysteemi

Keskeinen osa tehtäväämme on uudistaa yhteiskuntaa tutkimukseen pohjautuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjämäisellä ajattelulla. Näin luomme uudenlaisia ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Juuri nyt tavoitteemme on saada koko yhteisömme – henkilöstö, opiskelijat, alumnit ja kumppanit – mukaan rakentamaan innovatiivista, luovaa ja yrittäjyyteen kannustavaa ekosysteemiä. Tähtäämme merkittäväksi solmukohdaksi kansainvälisissä verkostoissa.

Kolme lähestymistapaa, jotka läpileikkaavaat toimintaamme

Kehitämme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin avainaloillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Rakennamme vahvan, luovan yhteisön tukemaan uutta ajattelua, ja edistämme innostavaa, yritteliästä kulttuuria.

1

Ratkaisuja kestävään kehitykseen

Yhdistämme vahvuutemme luodaksemme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Kehitämme uraauurtavia kestävän kehityksen ratkaisuja.

2

Radikaali luovuus

Edistämme kokeilukulttuuria rakentamalla tiloja ja käytäntöjä, jotka rohkaisevat rikkomaan rajoja ja luomaan uusia näkökulmia.

3

Yrittäjämäinen ajattelutapa

Edistämme yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia koko yhteisössä, ja tuemme opiskelijalähtöistä toimintaa ja aloitteita.

Menestyksen mahdollistajat

Menestyksemme tulevaisuudessa perustuu yhteisöön ja ihmisiin sekä palveluihin ja resursseihin.

Yhteisö ja ihmiset

Kehitämme osallisuuteen, uteliaisuuteen ja yhteistyöhön kannustavaa ja hyvinvointia edistävää kulttuuria.

Infrastruktuurit ja kampus

Panostamme pitkäjänteisesti nykyaikaisiin ja digitalisoituviin infrastruktuureihin sekä kampukseen.

Palvelut ja resurssit

Kehitämme toimivia palveluratkaisuja ja tietoon perustuvia toimintoja sekä vahvistamme taloudellista kestävyyttä.