Aalto-yliopisto


Valinnat

Pitkän aikavälin suuntaa tukemaan olemme valinneet kehityskohteita, jotka parhaiten vievät kohti päämääräämme. Kestävät ratkaisut, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelutapa näkyvät kaikessa työssä, jota teemme.  

Tutkimuksessa vahvistamme osaamiskeskittymiä tutkimuksen avainalueilla, ja tuomme yhteen monipuolista osaamista ratkomaan maailman suuria haasteita.

  Koulutuksessa laajennamme yhteiskunnallista vastuutamme avainalojen tutkintokoulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta sekä kehitämme oppimiskokemusta.

Vaikuttavuutta rakennamme tähtäämällä merkittäväksi solmukohdaksi kansainvälisissä verkostoissa. Rakennamme mahdollisimman innovatiivisen, luovan ja yrittäjyyteen kannustavan ekosysteemin. Kutsumme tähän työhön mukaan koko yhteisömme: henkilöstön, opiskelijat, alumnit ja kumppanit.

Kolme lähestymistapaa kaikkeen toimintaamme

Pitkän aikavälin suunnan ja kehityskohteiden tueksi olemme valinneet kolme yhteisömme erityistä vahvuusaluetta. Kestävät ratkaisut, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelutapa näkyvät kaikessa tekemisessämme. 

1

Ratkaisuja kestävään kehitykseen

Yhdistämme vahvuutemme luodaksemme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Kehitämme uraauurtavia kestävän kehityksen ratkaisuja.

2

Radikaali luovuus

Edistämme kokeilukulttuuria rakentamalla tiloja ja käytäntöjä, jotka rohkaisevat rikkomaan rajoja ja luomaan uusia näkökulmia.

3

Yrittäjämäinen ajattelutapa

Edistämme yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia koko yhteisössä, ja tuemme opiskelijalähtöistä toimintaa ja aloitteita.

Menestyksemme perustuu ihmisiin ja yhteisöön 

Haluamme tehdä Aallosta parhaan paikan opiskella, työskennellä ja yrittää.  

Yhteisö ja ihmiset

Kehitämme osallisuuteen, uteliaisuuteen ja yhteistyöhön kannustavaa ja hyvinvointia edistävää kulttuuria.

Infrastruktuurit ja kampus

Panostamme pitkäjänteisesti nykyaikaisiin ja digitalisoituviin infrastruktuureihin sekä kampukseen.

Palvelut ja resurssit

Kehitämme toimivia palveluratkaisuja ja tietoon perustuvia toimintoja sekä vahvistamme taloudellista kestävyyttä.