Aalto-universitetet


Uppdrag och värden

Vårt uppdrag och våra värden anger riktningen på lång sikt. Vår verksamhet baserar sig på högkvalitativ forskning, utbildning och inflytande.

Vårt uppdrag är att skapa en hållbar framtid

Vi bedriver högklassig forskning som möjliggör genombrott inom vetenskap, konst, teknik, ekonomi samt skärningspunkter mellan dessa. Vi utbildar framtidens banbrytare och förnyar samhället genom forskningsbaserad kunskap, kreativitet och entreprenörsanda.

Allt vårt arbete styrs av universitetets värden: ansvar, mod och samarbete.

Våra värden är ansvar, mod och samarbete

Ansvar

Vi arbetar på ett hållbart sätt för allas välbefinnande och för en bättre värld.

Mod

Vi siktar högt. Vi tar oss an utmaningar med flexibilitet, kreativitet och passion.

Samarbete

Vår mångfald är vår styrka, och tillsammans åstadkommer vi mer.