Aalto-universitetet


Vår resa

Aalto-universitetets resa började år 2010 när tre universitet tillsammans bildade ett innovativt forskningsuniversitet som verkar aktivt i samhället och för en bättre värld.

Tillsammans har vi kommit långt

Aalto-universitetet har under tio år fört samman vetenskap, konst, teknik och ekonomi och hör nu till världens främsta universitet inom sina fokusområden. Campuset i Otnäs i Esbo har i snabb takt utvecklats till ett samarbetskluster och en mötesplats i världsklass. Samtidigt har vi utvecklats till ett av de mest internationella universiteten i Europa.

Förändringar i vår omgivning

Världen runt omkring oss förändras i oerhört takt – vi påverkas av en hållbarhetskris och teknisk banbrytning samt konstanta förändringar i ekonomin och arbetslivet. Förändringar inom högskoleutbildningen sker när efterfrågan och konkurrensen ökar, samtidigt som digitaliseringen stärks och finansieringen är under allt större press.

Universiteten behövs som vägledare och för att svara på de globala utmaningarna.