Aalto-universitetet


Våra val

För att stödja våra mål på långsikt har vi valt utvecklingsområden som på bästa möjliga sätt leder oss mot våra mål. Hållbara lösningar, radikal kreativitet och entreprenörsanda präglar all vår verksamhet.

Inom forskningen förstärks de kompetenskluster som skapats för att sammanföra mångsidigt kunnande för att tackla stora globala utmaningar inom forskningens fokusområden.

Inom utbildningen förstärker vi vårt samhälleliga ansvar och utvecklar examensutbildningen och det livslånga lärandet samt studieupplevelsen.

Vi förstärker vårt inflytande genom att bli en betydande knutpunkt i internationella nätverk. För att skapa ett ekosystem som befrämjar nytänkande, kreativitet och entreprenörskap bjuder in hela vårt universitetssamfund – personal, studerande, alumner och partner – för att samarbeta.

Tre tillvägagångssätt som präglar vår verksamhet

De långsiktiga målen och utvecklingsområdena stöds av tre styrkor i vårt samfund som präglar all vår verksamhet: hållbara lösningar, radikal kreativitet och entreprenörsanda.

1

Lösningar för en hållbar utveckling

Vi för samman våra styrkor för att skapa lösningar på de stora utmaningarna i världen och tar fram banbrytande lösningar för en hållbar utveckling av vår verksamhet.

2

Radikal kreativitet

Vi främjar en experimentell kultur genom att skapa miljöer och arbetssätt som uppmuntrar till att spränga gränser och skapa nya perspektiv.

3

Entreprenörsanda

Vi främjar färdigheter i entreprenörskap inom hela universitetsgemenskapen och stöder studentcentrerade aktiviteter och initiativ.

Människorna och gemenskapen är grunden för Aalto-universitetets framgång.

Vi vill göra Aalto till den bästa platsen att studera, arbeta och driva företag på.

Samarbete och människor

Vi skapar en kultur som uppmuntrar till deltagande, nyfikenhet och samarbete och som främjar välbefinnande.

Infrastrukturer och campus

Vi satsar långsiktigt på moderna och digitala infrastrukturer samt på campusmiljön.

Tjänster och resurser

Vi utvecklar dynamiska tjänster och en databaserad verksamhet som stärker den ekonomiska hållbarheten.