Så här skapar vi en hållbar framtid i praktiken

Bekanta dig med exempelprojekt från områdena forskning, utbildning och inflytande.

Forskning

Why ultra cold computers hold quantum secrets

Utbildning

CHEMARTS Cookbook: experiments with wood-based materials

Inflytande

Julia Lohmann: ‘We know too much and do too little’

Flera exempelprojekt